GEOGRAFIJA GRADA  

-u kratkim crtama -

GEOGRAFIJA GRADA

Prijepoljski kraj se nalazi u jugozapadnom delu Srbije na prostoru srednjeg Polimlja izmedu 4309'25'' i 4329'42'' severne geografske širine i 1927'00'' i 1953'45'' istocne geografske dužine. Prosecna nadmorska visina podrucja je iznad 1200 m, što ukazuje da se radi o brdsko planinskom kraju, cija je najviša tacka vrh planine Jadovnik ( Katunic ) sa 1734 m, a najniža na ušcu Mileševke u Lim na 440 m nadmorske visine. Prijepolje preseca dolina Lima pravcem jugoistok - severozapad, sa kojom se povezuje veci broj manjih reka. Na dodiru reka Lima i Mileševke, sa njihove desne strane, na prostorima recnih terasa i aluvijalnih ravni razvilo se staro Prijepolje. Prijepolje i njegova okolina su aktivno povezani sa susednim mestima Crne Gore i Srbije. Južno od Prijepolja, dolinom Lima put ide prema Bijelom Polju, udaljenom oko 55 km i dalje Mojkovcu, Kolašinu, Podgorici i Baru, a severno od Prijepolja prema Bistrici udaljenoj 10 km, gde se put racva u dva smera, jedan prema Novoj Varoši udaljenoj od Prijepolja oko 27 km i drugi prema Priboju udaljenom oko 30 km, koji dalje preko planine Zlatibor ide prema Užicu, Požegi, Kosijericu, Valjevu, Beogradu i drugim mestima. Zapadno od Prijepolja put vodi dolinom Seljašnice preko planinske visoravni Jabuke prema Pljevljima udaljenim oko 30 km, a istocno od Prijepolja dolinom Mileševke i planine Jadovnik prema Sjenici, udaljenoj oko 30 km i dalje prema Novom Pazaru, Prištini i Skoplju... ...Prijepolje se smestilo na dodiru maritimnih i kontinentalnih vazdušnih masa. Od mora je vazdušnom linijom udaljeno 140 km, a od Panonske nizije 160 km. Medutim, izmedu Jadranskog mora i Panonske nizije isprecili su se visoki planinski venci cija visina mestimicno prelazi i preko 2500 m. Oni sprecavaju dublje prodiranje kontinentalnih i maritimnih uticaja na prostoru prijepoljskog kraja. Stoga se Prijepolje može ubrajati u gradove sa umerenom - kontinentalnom klimom koja je znatno modifikovana reljefnim uticajem. Središnja godišna temperatura je oko 9.3C. Srednje najniže temperature vazduha su u Januaru oko -2.8C, dok su srednje najviše u Julu sa oko 19.1C. Srednja godišnja kolicina atmosferskih padavina u Prijepolju iznosi oko 789.5 mm / m2 površine. Medutim, za vegetaciju je mnogo znacajniji raspored kiša po mesecima, intezitetu i gustini padavina. Najveca kolicina padavina se izluci tokom leta i jeseni a najmanja tokom zime i proleca... Lim je najveca reka Prijepoljskog kraja te su svi manji vodeni tokovi upravljeni prema njemu. On ima odlike kompozitne doline jer se u njoj izmedu Bijelopoljske i Pribojske kotline, naizmenicno smenjuju klisure sa recnim proširenjima - kotlinama. Sa leve strane u Lim se ulivaju Gostunska, Slatinska, Komaranska reka, Gracanica, Mioska, Ratajska, Seljašnica i Ljupca a s desne Grobljanska, Stranjanska, Dubocica, Kruševica, Ribnjak, Zebuda, Mileševka i Bistrica. Najveci broj istih ima bujicni karakter ...